Vi skapar medlemsresor som aktiverar, engagerar och minimerar avhopp.

 Vår övertygelse är att en nyckelfaktor för att lyckas med sin medlemsutveckling består i möta medlemmarnas olika ambitioner, situationer och behov i processer och i kommunikation så att medlemskapet bidrar med värde.

Vi hjälper dig med den initiala strategin och tar reda på vart ni befinner er, vart ni ska, era utvecklingsmöjligheter och hur ni skapar förändring. Naturligtvis hjälper vi er därefter även att driva förändringsarbetet genom att hålla i projekt kring organisation, kommunikation och teknik. Är du i behov av att tillfälligt stärka upp din organisation hjälper vi även till och stärker upp med resurser.

KARTLÄGGNING & FÄRDPLAN

Utan att veta vart man är eller vart man ska och hur man ska förändra en situation är det svårt att utveckla arbetet.

Vi hjälper dig att kartlägga nuläget, det önskade läget och tar fram en färdplan för förändringsarbetet. 

PROJEKTLEDNING 

Även när man vet vart man ska så kan det vara svårt att förverkliga arbetet på befintliga resurser. Vi stöttar dig med att projektleda och implementera nya arbetssätt och tekniska lösningar och får organisationen på banan.

RESURSFÖRSTÄRKNING

Behöver du mer hjälp en att driva ett specifikt projekt? Kanske är du i en rekryteringsfas eller har ett tillfälligt behov av att fylla en lucka inom medlemsutveckling, CRM eller kommunikation? Vi hjälper dig att bemanna vid vakanser.

Resursförstärkning

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om våra

metoder och hur vi arbetar?

StreamStone Relations hjälper organisationer att utveckla och samordna människor, arbetsmetoder, 

kommunikation och teknik för att aktivera, engagera och behålla  medlemmar eller givare.

Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, Sverige 

Orgnr: 559162-9984 

info@streamstonerelations.se

+4670 758 50 65

  • Vit Edin Ikon

StreamStone Relations är medlemmar i

Swedma_logo_tagline_vit_edited_edited.pn