top of page
Nöjd och glad ung kvinna som visar på StreamStone Relations bredd i sitt tjänsteutbud

Våra tjänster inom CRM & Marketing Automation

Relevanta och värdeskapande medlems-, och givarupplevelser och kommunikation är vår passion.  

Vi erbjuder ett personligt och dedikerat samarbete där vi anpassar  vårt arbete efter  er situation,  oavsett om ni behöver skapa samsyn inom organisationen, upphandla ett nytt system eller ha tillfälligt stöd av en resurs. 

Finger på kartan

Nulägesanalys & åtgärdsplan

Tappar organisationen fler medlemmar eller givare än vad ni lyckas rekrytera? Undrar ni varför och vad ni kan göra åt det Eller har organisationen fattat beslut om att utveckla relationen och förbättra lojaliteten med befintliga medlemmar eller givare? Vi hjälper er med en inledande nulägesanalys och åtgärdsplan.

"När vi insåg att vi tappade fler medlemmar än vad vi lyckades rekrytera förstod vi att vi var tvungna att börja systematisera relationsbyggandet med våra medlemmar och givare för att behålla och utveckla dem. Vi hade helt enkelt ingen bra systematik eller best practice för att hantera medlemskap."

Peter Moilanen, f.d. Generalsekreterare IOGT-NTO

Tjänster - Nulägesanalys

Resursförstärkning

Klisterlappar
Underteckna ett kontrakt

Upphandling av CRM & Marketing Automation system

Om ett nytt CRM eller Marketing Automation-system är det som behövs så hjälper vi dig att kravställa och upphandla rätt system.

Har vi tillsammans gjort en processkartläggning och en definition av medlems-, eller givarresan så vet vi precis vilka krav vi behöver ställa på systemen.

"Vi hade relativt enkelt kunnat identifiera potentiella leverantörer själva men vi hade haft ett betydligt sämre upphandlingsunderlag och ett betydligt sämre samförstånd. Jag är förvånad att vi har hittat en så pass bra systemleverantör som vi gjort"

Anders Ståhl, Teamchef insamling, Stockholms Stadsmission

Klisterlappar

Kartläggning av processer & design av medlems-, och givarresor

Den absolut vanligaste åtgärden för att utveckla sitt CRM arbete brukar vara att upphandla ett nytt system eller ny teknik. I många fall kan detta vara helt rätt lösning men hur vet man att det verkligen är så och i så fall vilket system som bäst kommer att stötta organisationen?  Oavsett om behovet är ett nytt system eller inte så är vår erfarenhet att en kartläggning av hur organisationen arbetar och i vilka system i kombination med hur kommunikationen ser ut en av de allra bästa investeringarna en organisation kan göra. Kartläggningarna skapar en fantastisk samsyn och tydlig bild av vad som måste förändras. När detta sedan är gjort sätter vi oss in i medlemmens eller givarens perspektiv och definierar medlems-, eller givarresan. 

Med flera personer som var ansvariga för kommunikationen med månadsgivarna var det nödvändigt att få en helhetsbild"

Anne.Marie Bertilsdotter f.d. Insamlingschef, Rädda Barnen

Klisterlappar
Tjänster - Processkartläggning
Tjänster - Upphanding

Implementation & integration

av CRM & Marketing Automation system

När ett system eller ett verktyg är upphandlat så ska det också implementeras och dessutom med största sannolikhet integreras med andra system.  Vår erfarenhet är att implementations/integrationsprojekt ofta blir en trång sektor p.g.a. kompetens-, eller resursbrist.  Vi har genomfört ett antal olika system och verktygsimplementationer av CRM och Marketing Automation system och stöttar organisationen i arbetet. Med vår hjälp riskerar inte ett projekt  attstanna av eller riskera för hög arbetsbelastning på medarbetarna. Ni får snabbt in rätt kompetens och stöd. Har vi dessutom varit med och kravställt och upphandlat så är detta givetvis en fördel.

"Ganska snabbt insåg vi att vi var i behov av en systemoberoende extern kompetens för att kravställa, upphandla och vara ett stöd vid implementationen av de nya systemen men indirekt också för att utbilda organisationen. Valet föll på StreamStone Relations som vi tyckte hade den bästa metodiken

Anders Ståhl, Teamchef insamling, Stockholms Stadsmission

I ett möte
Tjänster - Implementation
Glasögon på Magazine

Projektledning & interimslösningar inom CRM och Marketing Automation

En interimslösning är ett bra sätt att snabbt få in kompetens med hög kvalitet. Vi hjälper dig att bemanna inom CRM och MA oavsett om det gäller ett specifikt projekt eller om att fylla en vakans under en längre period. 

Med vår hjälp behöver inte ett projekt stanna av eller att ni riskerar att era medarbetare får för hög arbetsbelastning. Ni får snabbt in kompetens och stöd och förhoppningsvis kan vi även bidra med kunskaper som på lång sikt också kan  utveckla ert sätt att arbeta.

"Se till att stärka upp ordentligt resursmässigt. Verksamheten ska trots allt fortsätta att snurra på, samtidigt som projektet ska drivas"

Anders Ståhl, Teamchef insamling, Stockholms Stadsmission

Tjänster - Interimslösningar
bottom of page