Nytt uppdrag! Stockholms Stadsmission

Uppdaterad: feb 19

Vi har fått förtroendet att kartlägga Stockholms Stadsmissions givarlivscykel för givare och månadsgivare. Kartläggningen ska resultera i ett nuläge, ett önskat läge och en roadmap för förändringsresan. Underlaget ska tydliggöra och på sikt förbättra kommunikationen och relationen med givarna och dessutom ligga till grund för upphandling av ett nytt givarsystem.