• Niclas Andersson

Upphandling av e-handelslösning med fysisk och digital distribution/produktion.

Uppdaterad: 21 mar 2019


För en medlems-, och insamlingsorganisations räkning upphandlar vi under våren en e-handels, produktions och logistiklösning. Upphandlingen och en senare implementation genomförs mot bakgrund av vår kartläggning av organisationens medlems-, och insamlingsprocesser och som visade på ett behov av att effektivisera och utveckla systemstöd och den fysiska hanteringen. I uppdraget ingår upphandling och implementation av följande:

  • Utveckling av en intern och extern e-handel och integration med CRM-system

  • Fysisk och digital distribution och produktion av t.ex. gåvobevis, avier och automatiserad kommunikation under hela medlemslivscykeln (välkomstbrev etc).

  • Print on demand av t.ex. visitkort, flyers m.m.

En ny lösning är en viktig pusselbit i organisationens arbete för att stötta verksamhetens mål att utveckla medlemsupplevelsen i alla sina processer och i sin medlemskommunikation.28 visningar

StreamStone Relations hjälper organisationer att utveckla och samordna människor, arbetsmetoder, 

kommunikation och teknik för att aktivera, engagera och behålla  medlemmar eller givare.

Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, Sverige 

Orgnr: 559162-9984 

info@streamstonerelations.se

+4670 758 50 65

  • Vit Edin Ikon

StreamStone Relations är medlemmar i

Swedma_logo_tagline_vit_edited_edited.pn