top of page

Upphandling av e-handelslösning med fysisk och digital distribution/produktion.

Uppdaterat: 21 mars 2019


För en medlems-, och insamlingsorganisations räkning upphandlar vi under våren en e-handels, produktions och logistiklösning. Upphandlingen och en senare implementation genomförs mot bakgrund av vår kartläggning av organisationens medlems-, och insamlingsprocesser och som visade på ett behov av att effektivisera och utveckla systemstöd och den fysiska hanteringen. I uppdraget ingår upphandling och implementation av följande:

  • Utveckling av en intern och extern e-handel och integration med CRM-system

  • Fysisk och digital distribution och produktion av t.ex. gåvobevis, avier och automatiserad kommunikation under hela medlemslivscykeln (välkomstbrev etc).

  • Print on demand av t.ex. visitkort, flyers m.m.

En ny lösning är en viktig pusselbit i organisationens arbete för att stötta verksamhetens mål att utveckla medlemsupplevelsen i alla sina processer och i sin medlemskommunikation.32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page