top of page

Så prioriterar och graderar du A/B testning av e-postutskick


A/B test av e-post, vilket i den här kontexten innebär att skicka en variant till en delmängd av mottagare och en annan variant till en annan delmängd mottagare för att slutligen använda den variant som presterar bäst till en större grupp av mottagare är något många redan gör eller känner till.


A/B testning kan göra underverk för öppningsgrad, klick, besök på hemsidan eller för konvertering men att göra testerna kan ibland kännas övermäktigt då det finns så mycket att testa och att det kan kännas komplext. Avsändare, personifiering, ämnesrad, innehåll eller färg på knappar är bara några exempel. Så hur prioriterar och rangordnar man sina A/B test?


För att hjälpa dig i prioriteringen kan man använda sig av marknadsföraren Sean Ellis ICE modell. Modellen består av tre delar:


Impact - Hur stor inverkan kommer det som ska testas få?

Confidence - Hur säker är du på att förändringen kommer att få en positiv påverkan?

Ease - Hur enkelt är det att implementera A/B testet?


Använd modellen för varje A/B test för att gradera varje ide och prioritera vilket test du ska börja med.


Lycka till!

13 visningar0 kommentarer
bottom of page