Onboarding av nya medlemmar - Därför är den viktig och så gör du

Uppdaterad: 21 mar 2019


Så, värvningen rullar på. Nya medlemmar strömmar till och värvningsmålen nås.

Bra så. Jobbet är gjort. Eller? Nej, tvärtom är det nu en av de allra viktigaste faserna i medlemskapet tar vid, den s.k. onboardingen. Det är nu vi ska säkerställa att den nya medlemmen känner sig välkommen, uppmärksammad och bekräftad och se till att organisationen möter upp medlemmen utifrån dennes ambition, intresse och önskade resultat och se till att organisationen levererar värde utifrån det.


Men vi tar det från början. Alla medlems-, eller givarorganisationer har en medlemslivscykel eller givarlivscykel. Den avser alla de faser en medlem eller givare går igenom under sin tid med organisationen. Från värvning till (gud förbjude) utträde. Medlemslivscykeln och dessa faser är mer eller mindre tydlig och noggrant dokumenterad i olika organisationer men de allra flesta organisationers faser är oftast väldigt lika varandra. Att välkomna nya medlemmar är oftast en självklarhet och väl etablerat men oftast består det av ett generellt välkomstmejl eller brev. En framgångsrik onboarding är mycket mer än så och långt mycket mer en generell och enskild företeelse. Det är nu vi ska etablera grunden för relationen och få medlemmen att hitta rätt utifrån sin ambition och önskade resultat med medlemskapet. En optimal onboarding innefattar naturligtvis att vi bekräftar det nya medlemskapet och hälsar den nya medlemmen välkommen men vi ska inte nu direkt lockas av att överrösa medlemmen med alla f