Fem insikter från konsultuppdrag inom CRM & CXUpplevelsen av ett företags-, eller en organisations varumärke och hur pass väl företaget eller organisationen lyckas vårda relationen med oss som kunder, medlemmar eller givare blir allt viktigare och en allt tydligare framgångsfaktor. Att ett företag eller organisation är intresserade av oss, lyssnar på oss och tillvaratar och kommunicerar med oss utifrån våra behov och vår situation är ett av många områden som blir allt viktigare för att engagera, behålla och utveckla kunder, medlemmar eller givare.


Med den här posten delar jag med mig av några av de insikter jag samlat på mig från olika konsultuppdrag inom CRM och CX.