Nytt uppdrag - Kravställan och projektledning för implementation av webbformulär

Under våren har StreamStone Relations av en organisation fått i uppdrag att projektleda uppsättningen av nya digitala webbformulär för medlemsregistrering och månadsgivande. Formulären skall även integreras med uppdragsgivarens CRM-system.