• Niclas Andersson

Vi upphandlar och implementerar ny kommunikationsplattform för org.

Under våren 2019 har StreamStone Relations i uppdrag att för en organisations räkning upphandla och implementera en ny kommunikationsplattform för digital kommunikation som ska stötta uppdragsgivarens tillväxtmål och organisationens behov av att utveckla kommunikationen under hela medlemsresan.

Uppdraget inkluderar förstudie, kravställan, upphandling och implementation. Behovet hos uppdragsgivaren är en plattform med följande behov:


* e-post och SMS som kanaler

* Marketing automation flöden

* Integration med CRM-system

* Integration med hemsidor

* Tre olika användarkategorier
11 visningar

StreamStone Relations hjälper organisationer att utveckla och samordna människor, arbetsmetoder, 

kommunikation och teknik för att aktivera, engagera och behålla  medlemmar eller givare.

Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, Sverige 

Orgnr: 559162-9984 

info@streamstonerelations.se

+4670 758 50 65

  • Vit Edin Ikon

StreamStone Relations är medlemmar i

Swedma_logo_tagline_vit_edited_edited.pn