top of page

Vi upphandlar och implementerar ny kommunikationsplattform för org.

Under våren 2019 har StreamStone Relations i uppdrag att för en organisations räkning upphandla och implementera en ny kommunikationsplattform för digital kommunikation som ska stötta uppdragsgivarens tillväxtmål och organisationens behov av att utveckla kommunikationen under hela medlemsresan.

Uppdraget inkluderar förstudie, kravställan, upphandling och implementation. Behovet hos uppdragsgivaren är en plattform med följande behov:


* e-post och SMS som kanaler

* Marketing automation flöden

* Integration med CRM-system

* Integration med hemsidor

* Tre olika användarkategorier
27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page