Medlemsutveckling

Alla organisationer har som mål att öka antalet medlemmar för att öka intäkterna, få större legitimitet eller större möjlighet att utveckla och sprida sitt budskap. Rekrytering är en självklar del i arbetet men ett minst lika viktigt, men ett inte alltid lika självklart arbete är att utveckla relationen med och behålla de befintliga kunderna eller medlemmarna. 

Vi hjälper dig med att ta reda på vart ni befinner er, era utvecklingsmöjligheter och hur ni skapar förändring. Naturligtvis hjälper vi er med förändringsarbetet genom att driva projekt kring organisation, kommunikation och teknik. Är du i behov av att tillfälligt stärka upp din organisation hjälper vi dig även med resursförstärkning.

Resursförstärkning

Våra tjänster

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om våra

metoder och hur vi arbetar?

Nulägesanalys & åtgärdsplan

Ta reda på hur det går för er, vart ni befinner er och om det finns förbättringspotential för ert arbete

Processkartläggning & medlemsresor/givarresor

Definiera era arbetsprocesser och kartlägg medlems-, eller givarresan för att utveckla relationerna och lojaliteten

Upphandling av CRM & Marketing Automation 

Ta hjälp av oss som oberoende konsulter för att kravställa och upphandla CRM eller Marketing Automation system.

Implementation & integration av system

Vi stöttar er vid implementationen av eller integrationen mellan CRM och Marketing Automation system.

Projektledning &

Interimslösningar

Vi hjälper er att bemanna inom CRM och Marketing Automation. Avgränsade projekt eller för att fylla en vakans under en period.