top of page

Nulägesanalys och roadmap för att utveckla kommunikationen med månadsgivare

- Rädda Barnen 

Rädda Barnen är en av Sveriges mest kända insamlingsorganisationer. Månadsgivarna utgör ryggraden i verksamheten och kommunikationen med dem är avgörande för organisationens möjlighet att hjälpa utsatta barn i Sverige och världen. Månadsgivarna får mycket information, men informationen kom från olika avdelningar inom Rädda Barnen och ibland var inte informationen samordnad, helhetssynen saknades.

Ann-Marie Bertilsdotter var Chef Insamling på Rädda Barnen och startade därför ett projektet tillsammans med StreamStone för att få en samlad bild över hur kommunikationen med månadsgivarna såg ut och hur den kunde utvecklas.

 

Vilket var målet med projektet?

- Vi ville få en mer övergripande bild av vår kommunikation med månadsgivarna. Vi hade olika personer och enheter som var ansvariga för olika delar i kommunikationen; rekrytering i olika kanaler, välkomstmaterial, dialoger i olika sammanhang, hantering av avhopp etc. Det var nödvändigt att få en helhetsbild. Uppdraget blev därför att utifrån en nulägesanalys ta fram en Roadmap som skulle beskriva önskat läge för hur kommunikationen skulle se ut till månadsgivarna.

 

Dök det upp några nya insikter under arbetet som ni sedan haft nytta av?

 

- När vi själva uppskattade antalet dialoger - det vill säga på hur många olika sätt vi kommunicerar med månadsgivarena - var det betydligt färre än när StreamStone presenterade sitt resultat. Jag tror att det är nödvändigt att ibland ta in en extern konsult som objektivt och i detta fallet även snabbare kan ge uppdragsgivaren verktyg för att komma vidare internt.

Stötte ni på problem eller utmaningar under arbetet?

 

- Nej, inga direkta problem eller utmaningar. Det är dock viktigt att tänka på att uppdraget är väl förankrat i verksamheten. Det bidrar till att alla involverade personer i projektet får information i god tid och avsätter den tid som behövs.

 

Hur gick det, blev det någon förbättring?

 

- Ja, verkligen. Med kartläggningen av alla våra kommunikationsprocesser och en plan för vårt förändringsarbete – vi kallade den för Roadmap blev det betydligt mer överskådligt och förståeligt att det är så här vi måste arbeta framöver i organisationen. Med Roadmapen fick alla tillgång till samma underlag att utgå ifrån oavsett roll och var man kommer in i processen. Dessutom blev det mer visuellt att förstå och följa med i arbetet för alla involverade personer. Det är även ett bra verktyg för att hålla koll på ”tidtabellen” för processen.

 

Har du några andra kommentarer om samarbetet?

 

- StreamStone har hjälpt oss arbeta fram ett antal olika processförbättringar och arbetsmodeller kring insamlingskommunikationen, som nu är införda och fungerar bra.  De är specialiserade på idéburna organisationer och verksamheter men processerna skulle lika gärna kunna fungera för företag i näringslivet. Vill även tillägga att StreamStone levererat resultat inom uppsatta ramar för kostnader och tid som vi haft i projektet.

Vill du ta kontroll över er

medlemsresa?

Vi berättar gärna mer om hur vi skapar värde i din verksamhet.

 

 

bottom of page