VÅRA TJÄNSTER

Finger på kartan

NULÄGESANALYS CRM &

MARKETING AUTOMATION 

Tappar organisationen fler medlemmar än vad ni lyckas rekrytera och undrar varför? Eller har organisationen fattat beslut om att 

Nulägesanalys & åtgärdsplan

Ta reda på hur det går för er, vart ni befinner er och om det finns förbättringspotential för ert arbete

Processkartläggning & medlemsresor/givarresor

Definiera era arbetsprocesser och kartlägg medlems-, eller givarresan för att utveckla relationerna och lojaliteten

Upphandling av CRM & Marketing Automation 

Ta hjälp av oss som oberoende konsulter för att kravställa och upphandla CRM eller Marketing Automation system.

Implementation & integration av system

Vi stöttar er vid implementationen av eller integrationen mellan CRM och Marketing Automation system.

Projektledning &

Interimslösningar

Vi hjälper er att bemanna inom CRM och Marketing Automation. Avgränsade projekt eller för att fylla en vakans under en period.

Resursförstärkning

Med flera personer som var ansvariga för kommunikationen med månadsgivarna var det nödvändigt att få en helhetsbild"

Anne.Marie Bertilsdotter

f.d. insamlingschef  Rädda Barnen

Barns Race

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om våra

metoder, hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dig?