Så här arbetar vi

Medlemsutvecklingen och förmågan att behålla befintliga medlemmar är helt avgörande för att organisationer ska vara legitima, aktuella och attraktiva. Processer och kommunikation måste därför utgå från medlemmens ambition, situation och behov. 

Vi har specialiserat oss på att hjälpa organisationer att skapa konkurrensfördelar genom att sätta medlemmen i centrum och utveckla arbetsmetoder och kommunikation efter medlemmen.

 

Vi bryter ned silos och får organisationen att förstå sina roller och sina befogenheter, definierar och utvecklar processer och kommunikation utifrån medlemmen och definierar och utvecklar nya arbetsmetoder och ny teknik och hjälper även till med att integrera befintliga verktyg och system. 

 

För att lyckas med det har vi under många år utvecklat en helt egen unik metod.

Kartläggning av nuläge & önskat läge

Det grundläggande arbetet i vår leverans är att tillsammans med dig och din organisation  kartlägga och visualisera er medlemslivscykel med flödeskartor. Vi kartlägger både befintliga flöden och befintlig kommunikation men identifierar även de flöden och den kommunikation som saknas för en optimal medlemsupplevelse.

I och med att kartläggningen sker i nära samarbete med dig och din organisation skapas en samsyn och insikt om  organisationens utmaningar, möjligheter och förbättringsområden. I arbetet tar vi hänsyn till hur organisationen, kommunikationen och tekniken samspelar och identifierar de viktigaste förbättringsområdena för att skapa resultat. Ett resultat av kartläggningen är även det organisatoriska minne som arbetas fram vilket gör att kunskapen inte blir personberoende eller riskerar att försvinna över tid.

 

Roadmap

Under arbetet med kartläggningen av era medlems och kommunikationsprocesser lär vi oss organisationen på ett bra sätt och får en god inblick de viktigaste åtgärderna för att skapa effektivitet, medlemsnytta, medlemsupplevelse och att minimera avhopp. Dessa insikter sammanställer vi i en färdplan som innehåller förslag på vilket sätt ni kan skapa förändring och resultat.

 

Projektledning & implementation

Som en följd av kartläggningen och den framtagna roadmapen så följer ofrånkomligen förändringsprojekt. Vår erfarenhet är att projekten ibland kan vara svåra att genomföra på befintliga resurser varför vi förutom rapporter även stöttar med projektledningen och implementation.  Exempel på projekt  är t.ex. kravställan, upphandling och implementation av teknik och system (som t.ex. e-post, marketing automation eller CRM, briefer för kommunikation samt utveckling av processorganisationer.

 

”Med flera personer som var ansvariga för kommunikationen med månadsgivarna var det nödvändigt att få en helhetsbild”

Ann-Marie Bertilsdotter

f.d. Insamlingschef  Rädda Barnen

Vill du ta kontrollen över er

medlemsupplevelse?

Kontakta oss så berättar vi hur!

Håll kontakten med oss!

Ta del av information och tips från oss, skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vi kommer enbart kommunicera när vi har något att säga!

StreamStone Relations AB

Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm

070-758 50 65

info@streamstonerelations.se

Vi är medlemmar i SWEDMA

- Swedish Direct Marketing Association  

Swedma_logo_tagline_vit_edited_edited.pn
  • Vit Edin Ikon