top of page
I ett möte

ERFA - CRM För fackförbund

Varmt välkommen till ERFA-gruppen "CRM för fackförbund"!

Vår förhoppning med initiativet är att inspirera, bjuda på ny kunskap och etablera ett starkt nätverk mellan er som deltar. På den här sidan hittar du all information du behöver kring upplägget och programmet.   

Vad är en ERFA-grupp?

Syftet med ERFA-gruppen är att kunna dela erfarenheter, få inspiration och nya kunskaper och kunna diskutera utmaningar och möjligheter med personer i samma roll som en själv.​

ERFA-gruppens upplägg

I vårt upplägg ingår sex nätverksträffar. Tre av dem under vårkanten och tre under hösten. Varje träff är mellan kl 08.30 - 12.30 och vi kommer att lägga in en paus runt kl. 10. Den sista halvtimmen är ”frivillig”, dvs det är helt ok att lämna kl. 12.00 om du inte har fler frågor eller är intresserad att fortsätta diskutera med de andra deltagarna. Under våren kommer träffarna ske digitalt via teams. Om restriktionerna lättar mot hösten kommer vi sannolikt att försöka träffas fysiskt. 

 

Program/Innehåll

Den röda tråden och utgångspunkt för vår ERFA-grupp är medlemslivscykeln. För varje träff kommer vi att arbeta med ett förbestämt område i medlemslivscykeln (se schema). Vi kommer dessutom att ta med en inspirerande gästföreläsare till varje tillfälle och potentiellt även låta någon av deltagarna berätta om hur just de arbetar och vilka utmaningar/möjligheter de står inför. Det kommer givetvis även finnas utrymme för att diskutera och utbyta idéer. 

 

Vad krävs av dig som deltar?

Ditt bidrag består i att förbereda dig och fundera igenom utmaningar/möjligheter i din organisation till varje workshop och att vara beredd att bidra med erfarenheter, tankar och idéer. StreamStone Relations står för innehåll, moderator och gästföreläsare.

Vad får jag med mig?

Vår förhoppning är att du efter varje träff kommer att få med dig ny kunskap och nya idéer men även att du etablerat ett starkt nätverk med andra som står inför samma utmaningar och behov. Du kommer även att få tillgång till vår exklusiva Facebook-grupp där förhoppningsvis alla deltagare, vi på StreamStone Relations och våra gästföreläsare kommer att finnas tillgängliga inför framtiden.

Kostnad och anmälan

Kostnaden för deltagande vid samtliga 6 tillfällen är totalt 5 000 kr (exkl. moms).

Inplanerade datum & teman

25/3 - Uppstart och lära känna varandra

29/4 - Nya medlemmar och onboarding

10/6 - Engagemangsfasen

9/9 - Riskzon-, och utträdesfasen

21/10 - CRM & Marketing Automation

2/2 - Deltagarna i ERFA-gruppen bestämmer ämne

Frågor

Om du har några frågor så besvarar vi dem gärna. 

bottom of page