Cookie- & Integritetspolicy

Cookie-policy 

Om Cookies

Streamstone Relations använder Cookies på webbplatsen www.streamstonerelations.se för att erbjuda dig en bättre webbläsarupplevelse, analysera webbplatsstrafik och personifiera innehåll. Du kan alltså välja att inte tillåta vår användning av Cookies, för det är inte nödvändigt för att webbplatsen ska fungera.

Vad är en Cookie?

Cookies är små textfiler med information som lagras på din dator, surfplatta eller mobil när du besöker en webbplats.

Varför används cookies?

Vi använder cookies för att identifiera dig som unik besökare och därmed underlätta dina aktiviteter på webbplatsen. Cookies används bland annat för att ge oss statistik och information om hur många besökare vi har på hemsidan och vilka sidor du besöker.

 

Vilka Cookies använder vi?

Streamstone Relations använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen och för att utvärdera hur webbplatsen kan vidareutvecklas. Statistiken från Google Analytics använder vi huvudsakligen för att förbättra utvecklingsarbetet med hemsidan.

Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen vidarebefordras och lagras av Google på servrar i USA. För eventuell personuppgiftsbehandling som Google utför är Google ensamt personuppgiftsansvarig.

 

De cookies vi använder är crumb, _utma, _utmc, -utmz, _utmt, _utmb.

 

Google Analytics lagrar information om:

· Tidpunkt för besöket första gången

· Tidpunkt för besöket senast

· Tidpunkt då besöket påbörjades

· Antal besök på webbplatsen

· Ett unikt ID för din webbläsare

· Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

 

För ytterligare information kring Google Analytics och Googles informationsbehandling hänvisas till Googles sekretesspolicy.

Hantera dina cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att acceptera cookies, blockera cookies eller informeras om när cookies skapas. Tillvägagångssättet för att hantera cookies skiljer sig mellan olika webbläsare, men vanligtvis kan du ändra inställningarna genom menyn som rör verktyg eller alternativ.

Om du inte accepeterar att dina besök på Streamstone Relations webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google.

Kontakt

Om du har några frågor om vår användning av cookies eller om du behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på info@streamstonerelations.se

Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn hjälper dig att fatta beslut angående din relation med oss. I den här policyn förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi använder dem till. Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant.

Streamstone Relations är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på www.streamstonerelations.se Genom ditt besök och användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår webbplats samtycker du till innehållet i denna policy och till att Streamstone Relations behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Information vi samlar in

Streamstone Relations behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om anställning eller om du vill få information från oss.

Personuppgifter som vi behandlar

När du anmäler dig till Streamstone Relations seminarium eller nyhetsbrev via hemsidan, per telefon eller brev inleder vi en kundrelation. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

När företrädare för ett företag gör anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och deras adress, telefonnummer, e-postadress, mobilnummer, ip-nummer, user agent och tidpunkten för användandet. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

 

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Streamstone Relations tjänsteutbud. När du skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

 

Streamstone Relations har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss. 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid beställningar av Streamstone Relations tjänster och produkter kan den information som registreras komma att lämnas ut till företag utanför Streamstoen Relations, detta för att administrera deltagandet i ett seminarium eller för att utföra beställningen.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Streamstone Relations tjänste- och produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Streamstone Relations samarbetar med.

E-post & mobil

När som helst efter att du har accepterat att ta emot erbjudanden eller information från Streamstone Relations kan du avanmäla ditt intresse. I alla nyhetsbrev och SMS som du får från Streamstone Relations finns en tydlig hänvisning till hur du enkelt tackar nej till fler utskick från oss.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Streamstone Relations. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande eller önskar bli raderad kan du vända dig till Streamstone Relations och skriftligen begära ändring eller radering.

Hur länge finns personuppgifter kvar? 

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, nyhetsbrevsprenumeration, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

För att kunna informera om seminariumanmälningar hos Streamstone Relations behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i två år efter att kundrelationen upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i sju år.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Det finns inga tekniska system som är helt skyddade från intrång. Streamstone Relations har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. 

Kontakt

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår Integritetspolicy eller behandling av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@streamstonerelations.se eller tel +46 70 758 50 65

StreamStone Relations hjälper organisationer att utveckla och samordna människor, arbetsmetoder, 

kommunikation och teknik för att aktivera, engagera och behålla  medlemmar eller givare.

Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, Sverige 

Orgnr: 559162-9984 

info@streamstonerelations.se

+4670 758 50 65

  • Vit Edin Ikon

StreamStone Relations är medlemmar i

Swedma_logo_tagline_vit_edited_edited.pn