top of page

CRM:ets roll i medlemsvärvningen

Tid och plats

27 april 2023

Kl 9:00 - 12:00 

Kungsgatan 9, Convendum

Anmälan stängd

Du som ansvarar för CRM, medlemsutveckling eller lojalitet på ett fackförbund har nu möjlighet att hänga med i vår ERFA-grupp. Ta chansen att skaffa dig nya kunskaper, inspireras och utbyta erfarenheter med andra i samma roll som dig själv.

ERFA-träff 27 april 2023

Termen CRM är en viktig funktion och en central del i arbetet att värva medlemmar. CRM används för interaktionerna under medlemslivscykeln; från rekrytering till onboarding, engagemangsfasen, till utträden och återvärvning. Vi vill därför titta lite närmare på CRMets roll i medlemsvärvningen på den första träffen. Vad krävs för att lyckas med sina rekryteringsinsatser? Vilka mätetal är intressanta att följa upp? Hur kan man använda datat för att förutse trender och beteendeförändringar hos potentiella medlemmar? Det är bara några av frågorna som vi tänkte diskutera den 27 april.

 

Välkommen med din anmälan för att ta del av våra kunskaper och insikter samt inspireras av andras exempel. 

Ta gärna med dina kollegor till våra träffar. Ju fler ni är från en organisation därför lättare blir det att fortsätta dialogen internt.


I våra ERFA-träffar ingår förmiddagsfika samt lättare lunch och vi sitter i Convendums trevliga lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Program

  • 9:00 - 10:30 CRM:ets roll i medlemsvärvningen

  • 10:30 - 10:45 Paus 

  • 10:45 - 11:15 Hur mäter man engagemang? 

  • 11:15 - 11:45 Inspirationsföreläsning, datadriven och personlig videokommunikation 

  • 11:45 - 11:00 Summering och reflektion

 

Vi kommer bl.a. att prata om: 

 

  • Vad krävs för att lyckas med sina rekryteringsinsatser?

  • Vilka mätetal är intressanta att följa upp?

  • Hur kan man använda datat för att förutse trender och beteendeförändringar hos potentiella medlemmar?

Villkor anmälan

Deltagande är kostnadsfritt men din anmälan är bindande. Du kan överlåta din plats till en kollega.

Vid frånvaro debiteras en avgift om 250 kr exkl.moms/deltagare.

bottom of page