top of page

CRM:ets roll i medlemsvärvningen

Tid och plats

9 mars 2023

Kl 9:00 - 13:00 

Kungsgatan 9, Convendum

Du som ansvarar för CRM, medlemsutveckling eller lojalitet på ett fackförbund har nu möjlighet att hänga med i vår ERFA-grupp. Ta chansen att skaffa dig nya kunskaper, inspireras och utbyta erfarenheter med andra i samma roll som dig själv.

ERFA-träff 9 mars 2023

Termen CRM är en viktig funktion och en central del i arbetet att värva medlemmar. CRM används för interaktionerna under medlemslivscykeln; från rekrytering till onboarding, engagemangsfasen, till utträden och återvärvning. Vi vill därför titta lite närmare på CRMets roll i medlemsvärvningen på den första träffen. Vad krävs för att lyckas med sina rekryteringsinsatser? Vilka mätetal är intressanta att följa upp? Hur kan man använda datat för att förutse trender och beteendeförändringar hos potentiella medlemmar? Det är bara några av frågorna som vi tänkte diskutera den 9 mars.

 

Välkommen med din anmälan för att ta del av våra kunskaper och insikter samt inspireras av andras exempel. 

Ta gärna med dina kollegor till våra träffar. Ju fler ni är från en organisation därför lättare blir det att fortsätta dialogen internt.


I våra ERFA-träffar ingår förmiddagsfika samt lättare lunch och vi sitter i Convendums trevliga lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Program

  • 9:00 - 10:00 Välkommen & inledning

  • 10:00 - 11:00 Inspirationsföreläsning 

  • 11:00 - 11:15 Paus

  • 11:15 - 12:30 Rundabordssamtal

  • 12:30 - 13:00 Lunch

 

Vi kommer bl.a. att prata om: 

 

  • Vad krävs för att lyckas med sina rekryteringsinsatser?

  • Vilka mätetal är intressanta att följa upp?

  • Hur kan man använda datat för att förutse trender och beteendeförändringar hos potentiella medlemmar?

Villkor anmälan

Anmälan är bindande, men man kan överlåta sin plats åt en kollega.

 

Kostnad: 

4 000 kr / 4 ERFA tillfällen för 1 deltagare 

6 000 kr /4 ERFA tillfällen för 2-3 deltagare.

Alla priser är exklusive moms.

Hela summan faktureras i samband med första ERFA-träffen.

bottom of page